ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Nazev:

Středomoravské sdružení vytrvalostních sportů, o.s.

IČ:

66935598

Právní forma:

Občanské sdružení

Registrace:

Ministerstvo vnitra České republiky, registrační číslo: II/S-OVS/1-33969/97-R

Adresa:

Středomoravské sdružení vytrvalostních sportů, o.s., Zákostelí 84, 783 44 Náměšť na Hané

Datum vzniku:

Předchozí názvy:

-        Olomoucký svaz triatlonu

-        Hanácké sdružení vytrvalostních sportů

Datum poslední registrace stanov:

4. 11. 2010

Telefon:

606 920 993

E-mail:

stmsvs@email.cz

WWW:

www.stmsvs.cz

Členové:

·        Klub vytrvalostních sportů Náměšť na Hané, o.s.

·        Sportovní klub RELAX Olomouc

·        Karel Pikal

Přidružení členové:

Statutární zástupce:

Karel Pikal

Telefon:

606 920 993

E-mail:

karel.pikal@seznam.cz

Představenstvo:

Předseda:

Karel Pikal

Členové:

Tomáš Rašner

Václav Filip

Libor Teplíček

Sekretariát:

Karel Pikal, Zákostelí 84, 783 44 Náměšť na Hané, mobil: 606 920 993,
e-mail: karel.pikal@seznam.cz,