POKYNY PRO REGITRACI

V ZÁVODECH ZAŘAZENÝCH DO SERIÁLŮ

 

Hanácký běžecký pohár

Olomoucká běžecká liga

Olomoucké cyklistické časovky

 

Účel registrace: Zrychlení procesu prezentace před závody.

 

1.     Registrace,

 

Žadatel vyplní níže uvedenou tabulku:

Příjmení:

 

Jméno:

 

Rok narození:

 

Klub nebo obec bydliště:

 

E-mail:

 

A uhradí na účet číslo:   2300948142 / 2010 registrační poplatek ve výši 30,- Kč

Žadateli bude vystavena čipová karta. Karta mu bude předána na nejbližším závodě.

Přehled držitelů čipových karet je uveden na internetové adrese https://www.stmsvs.cz/ v sekci Registry podsekci Kredity závodníků.

 

2.     Kredity závodníků.

 

Pro urychlení prezentace před závody (výběr startovného) byl zaveden tak zvaný systém kreditů. Kredit je částka, kterou uhradí závodník na účet číslo 2300948142 / 2010 a ze kterého je průběžně odečítáno startovné. Částky kreditů závodníků jsou uvedeny na internetové adrese https://www.stmsvs.cz/ v sekci Registry podsekci Kredity závodníků.

 

3.     Platba kreditů.

 

Kredity se navyšují úhradou příslušné částky na a účet číslo 2300948142 / 2010. Jako variabilní symbol se uvede evidenční číslo karty (na kartě vlevo nahoře). Je dobré ve zprávě pro příjemce uvést své příjmení a jméno.

 

4.     Přihlášky do závodů.

 

a)      Do závodu, zařazeného do výše uvedených seriálů se závodník přihlašuje dle propozic k jednotlivým závodům, které jsou vyvěšeny na internetové adrese https://www.stmsvs.cz/

 

b)      závodníci, kteří se přihlašují v místě prezentace, platí základní startovné. Základní startovné platí také závodníci, kteří nepředloží čipovou kartu nebo mají kredit nižší než zvýhodněný kredit,

 

c)      závodníci, kteří při prezentaci předloží čipovou kartu a mají kredit ve výši alespoň zvýhodněného startovného (dle propozic) jsou považování za předem přihlášené závodníky; startovné jim bude hrazeno z kreditu,

 

 

 

 

                                                                                             Karel Pikal